Sådan bliver du kunde

 

Det er let og sikkert at blive kunde

 Der er flere muligheder – og i alle tilfælde kan du beholde din nuværende bank.

 

Formue op til 5 mio.

Har du en formue på mellem 1 og 5 mio. kr., tilbyder vi dig at investere via vores investeringsselskaber, som har en stor spredning på aktier og obligationer.

 

Invester i ét eller flere af vores investeringsselskaber (minimum kr. 750.000 pr. selskab). 

 

Denne mulighed er velegnet til pensionsmidler, selskaber, virksomhedsordninger og i visse tilfælde beskattede penge.

 

Faktaarket på det ønskede investeringsselskab (IR Basis, IR Favoritter, IR Vækstlande, IR Højrente eller IR Erhverv) samt bilaget hensigtsmæssighedstest skal udfyldes. Vi hjælper gerne med dette.

 

Vi sørger for at lægge aktierne i dit depot , hvor du dagligt kan følge kursudviklingen.

 

Formue over 5 mio.

Har du en formue på over 5 mio. kr., giver det adgang til en individuel investeringsaftale. Denne aftale vil typisk indeholde en delvis investering i vore investeingsselskaber, og er bygget op, så dine individuelle præferencer afspejles i aftalens investeringsstrategi og de risikorammer, den styres efter. 

 

Du giver InvesteringsRådgivning A/S fuldmagt til at handle på vegne af dig i dit depot (minimum kr. 5.000.000). Denne mulighed er velegnet til pensionsmidler, selskaber, virksomhedsordninger samt beskattede penge.

 

Vi udfylder sammen en Egnethedstest herunder de ønskede investeringsrammer.

 

Vi investerer i overensstemmelse med de aftalte rammer, og du kan følge investeringerne som hidtil i dit depot.

 

For begge løsninger gælder

Hvis du vælger én af ovenstående løsninger, får du direkte adgang til vores kundeportal, hvor du kan følge udviklingen på din portefølje. Her er det også muligt at se omkostninger, kvartalsrapporter, samt downloade årsopgørelser til din revisor.

 

Du kan selv handle

Du kan også vælge selv at købe vore produkter, og derved ikke gøre brug af vores service. Der er derfor ikke et minimumsbeløb.

 

Vore IR selskaber og IR forening er alle børsnoterede, og kan købes på Nasdaq Copenhagen gennem alle landets pengeinstitutter herunder netbanker*, hvor der skal søges via ISIN Kode.

 

Investeringsselskab ISIN Kode
IR Basis A/S DK0060642056
IR Favoritter A/S DK0060642569
IR Vækstlande A/S DK0060642213
IR Erhverv A/S DK0060642486
IR Højrente A/S DK0060642130
   
Investeringsforening  
IR Invest - Danske Aktier DK0060889962

 

* Du skal dog være opmærksom på, at eftersom vores selskaber (AIF'er) er kategoriseret som komplekse/ røde  jvf. Finanstilsynets risikomærkning, kan enkelte banker have en politik om ikke at tilbyde dem til deres kunder.

Du må derfor tage kontakt til din bankrådgiver med ønske om køb.

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.