Risikomærkning

Finanstilsynet har inddelt alle investeringsprodukter i tre kategorier i forhold til risiko for tab, og hvor lette produkterne er at gennemskue. 

 

Alle vore investeringsselskaber er noterede på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) og kategoriseret som gule.

 

Klik på vedhæftede link for at se en nærmere beskrivelse af Finanstilsynets risikomærkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se forklaringen på IRG’s model