IR-kvotienten for februar måned 2016

26. januar 2016

 

Vi har i januar måned oplevet store udsving på markedet, desværre oftest i negativ retning, hvilket har gjort, at mange er bekymrede over fremtiden.

 

Derfor har vi undtagelsesvis valgt at informere om udfaldet af IR-kvotienten for februar måned – skal vi blive i aktiemarkedet, eller skal pengene stå i kontanter og obligationer?

 

IR-kvotienten for februar måned 2016 blev negativ, hvorfor vi nu tager konsekvensen og veksler midlerne til kontanter og obligationer. 

 

Rationalet i denne beslutning er, at de kursfald, som vi har set i januar måned, ikke kun er en konsekvens af investorernes frygt, men at virksomhederne også begynder at mærke udfordringer. Én af parametrene for IR-kvotienten er erhvervsledernes tiltro til fremtiden, samt de reelle kendsgerninger for virksomhederne; at man pludselig kan se lagrene stige, og at ordrebøgerne bliver tyndere.

 

Selvfølgelig er det en ærgerlig situation at skulle til at tage et tab på 8-10% på aktier, men hvis dette er starten på en større nedtur – ja, så er det måske et billigt tab at tage.

 

En fordel er endvidere, at man nu kan begynde at skue efter muligheder i stedet for dagligt at gå og blive mere og mere indebrændt over de skæve positioner.

 

Michael Krogh Andersen

Adm. Direktør

InvesteringsRådgivning A/S

Se forklaringen på IR-kvotienten