Ordinær Generalforsamling 2016

 

Den 19. maj 2016 afholdte vi den årlige ordinære generalforsamling i Investeringsselskaberne IR Basis A/S, IR Erhverv A/S, IR Højrente A/S, IR Favoritter A/S og IR Vækstlande A/S.

 

I år blev arrangementet afholdt i MCH Herning Kongrescenter. Dette skyldes til dels den store tilgang af nye kunder i 2015, hvilket er glædeligt, men også for at give vore kunder en oplevelse i MCH, som er en stor del af det, Herning er kendt for.

 

Til aftenens arrangement kom der 120 investorer fra nær og fjern.

 

Årsberetninger og Formandens Beretning

Efter Advokat Søren Sørensen fra Gorrissen Federspiel havde dirigeret publikum sikkert gennem årsberetningerne uden indvendinger, fremlagde Michael Krogh Andersen formandens beretning.

 

MKA

 

Selskabet IR Basis A/S sluttede 2015 med et afkast på 27,17%. IR kvotienten viste i sommeren 2015 sit værd ved at advare om en kommende nedtur og sparede investorerne for et tab på godt 17% i forhold til DAX niveauet.

 

Selskabet IR Favoritter A/S sluttede 2015 med et flot afkast på 52,38%. Sammenlignet med OMXC20 indekset er det et merafkast på godt 23%.

 

Selskabet IR Vækstlande A/S sluttede 2015 med et negativt afkast på 7,25%. Dette skyldes til dels et kraftigt fald på 30% i 3. kvartal. Men eftersom erhvervstilliden ikke er faldende i Kina, og P/E p.t. er ca. 5, hvilket svarer til en rente på 20%, vil strategien være uændret i dette selskab.

 

Selskabet IR Højrente A/S sluttede 2015 med et afkast på 14,49%. Afkastet blev skabt ved at fokusere på de sunde lande, kombineret med en stramt styret dollar strategi (se artikel ’En aktiv holdning til valutarisiko’).

 

Selskabet IR Erhverv A/S sluttede 2015 med et afkast på 3,41%. Også her hjalp IR-kvotienten os i sommeren, hvor renten steg på virksomhedsobligationer pga. uroen. Derudover investerer vi kun i virksomhedsobligationer, vi forstår – samme strategi som hos IR favoritter.

 

Investeringsselskaberne har i 2015 fordoblet deres forvaltede portefølje. 

 

Professionel aktieudvælgelse

Næst gav Portfolio manager og partner Christian Klarskov et indblik i professionel aktieudvælgelse. Her viste han gennem et eksempel med DFDS aktien, hvordan han udvælger de aktier, som han bruger i selskabet IR Favoritter A/S. Han fortalte om de analyser, det fodarbejde, og de faktorer, som er med i overvejelserne, både inden og mens en aktie er en del i IR Favoritter porteføljen.

 

CHR

 

Derudover kom han også ind på, hvordan vi hos InvesteringsRådgivning prioriterer anderledes end bankerne, når vi udvælger en aktie – er det én, vi kan lide, køber vi mange. Er det én, vi ikke kan lide, køber vi ingen. 

 

Forventninger til 2016 

Som sidste indlæg talte kundechef og medejer Kim Andreasen om InvesteringsRådgivnings ’forventninger’ til 2016.

 

KA

 

Her kom han ind på de mange faktorer, såsom BREXIT – Storbritanniens afstemning om tilhørsforholdet til EU, flygtningekrisen, det forstående amerikanske valg, og om man skal man investere i amerikanske aktier, og sidst men ikke mindst om Centralbankernes seddelpresse – de såkaldte ”kvantitative lempelser”, som kan have en indvirkning på, hvordan vi skal investere midlerne fremover.

 

Hans Engell      

Traditionen tro var der et foredrag med en kendt person, som har en holdning til den tid, vi lever i, og hvorfor verden ser ud, som den gør.

 

I år talte politisk kommentator, forfatter, politiker og chefredaktør Hans Engell om sit syn på den politiske situation her og nu med fokus på flygtninge situationen og den økonomiske effekt heraf. 

 

HE1

 

Hans Engell har besiddet mange spændende positioner gennem sin karriere. Få ved mere om dansk politik end ham. I de sidste 35 år har han været en del af Christiansborg og fulgt alt på nærmeste hold, både som journalist, toppolitiker og medlem af Schlüter regeringernes inderkreds. Han er i dag én af landets mest anerkendte politiske kommentatorer.

 

Hovedemnerne var tumult i det europæiske fællesskab og hvordan fremtiden vil kunne se ud for EU, presset på de danske kommuner for at kunne håndtere tusinder af nye indbyggere, som skal have uddannelse, arbejde, skoler, boliger, overførselsindkomster, læge – og anden form for helbredshjælp. Vil integrationsopgaven lykkes, og er den udvikling en chance eller en trussel for det danske samfund? Og hvad betyder det økonomisk, for velfærdssamfundet, for sammenhængskraften i befolkningen, for politiske og etniske konfrontationer? Dette blev naturligvis krydret med masser af anekdoter og historier.

 

HE2

 

Der var som altid mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen efter foredraget, og interessante emner blev debatteret. 

 

HE3

 

Efter foredraget blev der også lige tid til en uformel snak om fremtiden.

 

Spisning i Teaterkælderen

Aftenen sluttede med efterfølgende spisning i Teaterkælderen. Her er mad, mennesker og musik i centrum for en god oplevelse med syngende servering.

 

MAD

 

Snakken gik lystigt og lydniveauet var højt. Som altid er det dejligt at få mulighed for at være vært ved disse arrangementer og opleve, at vore kunder viser interesse for det arbejde, vi udfører ved forvaltningen af deres penge.

 

Alt i alt synes vi, at aftenen var en succes, og glæder os over, at arrangementet er en årlig tilbagevendende begivenhed.

 

Vi håber på et gensyn til general forsamlingen i 2017, og at nye kunder vil benytte lejligheden til at lære os bedre at kende.

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Se værdien af din investering

vælg start dato:

En investering på

i
ville i dag have en værdi af