Hvor meget har du brug for i afkast af din formue?

31. august 2016

 

Har du en formue på 100 mio. og lever for 1 mio. om året, har du så brug for at investere - eller kan du placere din formue i banken til 0% i rente?

 

Har du en formue på 6 mio. og et ønske om økonomisk frihed er situationen en anden - og din formue bør måske placeres i værdipapirer med udgangspunkt i din personlige risikoprofil og investeringsmæssige horisont.

 

Hos InvesteringsRådgivning A/S tager vi udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi arbejder ikke med lav, middel og høj risiko – men tilbyder dig en professionel individuel rådgivning.

 

Vi oplever i stigende grad, at velhavende danskeres formue gennem penge-institutterne bliver udsat for kassetænkning og pengeinstitutternes ønske om stordrift. Kunderne bliver typisk placeret i en risikoprofil som lav, middel eller høj, og deres investeringsmæssige horisont bliver fastlagt til kort, mellem eller lang. Herefter bliver deres formue placeret i pengeinstituttets egne investerings-foreninger ud fra kundens ”kategorisering”.

 

Sådan gør vi ikke hos InvesteringsRådgivning A/S!

 

Vi mener, at en grundig snak med den enkelte kunde omkring f.eks. ønske og krav til afkast, behov for løbende likviditet samt ikke mindst holdning og accept til udsving i formue er altafgørende i forhold til at kunne sammensætte en individuel løsning til den enkelte kunde. Samtidig er det naturligvis yderst vigtigt, at der løbende er en tilpasning af denne løsning, når kundens situation ændrer sig.

 

Et eksempel:

For et halvt år siden mødte jeg for første gang et ældre ægtepar, som var blevet anbefalet at kontakte mig af én af mine eksisterende kunder. Ægteparret boede i en større villa inde i landet i Nordsjælland. Manden havde drevet sin egen ingeniørvirksomhed, men de var nu begge pensionister. De havde pensions-ordninger for ca. 15 mio. og et holdingselskab med ca. 20 mio. samt en del frie midler. De havde et relativt lavt forbrug, men var i tvivl om, hvorledes deres midler skulle placeres. Hidtil havde de selv investeret i aktier og været kunde hos bankens Private Banking-afdeling, hvor der var investeret i forskellige investerings-foreninger. De var dog nervøse for, om værdien af deres pensionsordninger kunne risikere at falde, så de ikke kunne ”klare sig”.

 

Vi fik en rigtig god snak omkring deres ønsker og ikke mindst bekymringer i forhold til deres formue.

 

Dette betød, at de omlagde deres pensionsordninger til udelukkende at bestå af korte erhvervsobligationer samt kontanter, således at udsvingene i værdien af pensionsordningerne vil være yderst begrænset, og samtidig forventes at give et lille afkast. De vil fortsat investere i aktier via deres holdingselskab for at opnå et højere afkast, da manden selv har en interesse i at følge med i aktiemarkedet og de danske virksomheder.

 

Til slut - og mest interessant - foretog de en ny investering, som efter eget udsagn, har givet dem det bedste afkast i lang tid!

 

De ”investerede” i et lille sommerhus tæt ved vandet en halv time fra deres hjem, hvor de kunne få deres daglige dukkert. Et ønske, jeg bed mærke i til mit første møde med ægteparret, hvor de dog var i tvivl om de ”havde råd” til sådan en investering.

 

Ønsker du også et tjek af dine investeringer, og hvilken ”kasse” banken har placeret dig i - samt ikke mindst en snak om, hvad du har brug for, så er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

 

Ulrik Larsen

Kundechef

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.