Investeringsselskaber

Et investeringsselskab dækker hos IR over en aktie i et af de selskaber, IR udfører porteføljepleje for. Købet af en aktie i et investeringsselskab er et alternativ til selv at investere i de bagvedliggende værdipapirer. 

Kursen (prisen) på aktierne svarer til den indre værdi - altså værdipapirernes aktuelle markedsværdi (justeret for handelsomkostninger) divideret med antal udstedte aktier. Den indre værdi for investeringsselskaberne beregnes dagligt og oplyses blandt andet på IR's hjemmeside. 

Visse af investeringsselskaberne anvender gearing. Gearing kan ske på den måde, at man låner til at investere for. 

Afkast 
Afkastet på investeringsselskaberne kan bestå af både udbytte og kursudsving. 

Investeringsselskaberne har typisk til formål at skabe et afkast indenfor nogle fokuserede koncepter - eksempelvis geografi eller udvalgte finansielle instrumenter. Etablering af individuelle porteføljer vil typisk kræve en større investering. Med køb af investeringsselskaberne får man adgang til dette afkast med selv mindre investeringer.

Risiko 
Ved at købe en aktie i investeringsselskaberne er der en porteføljerisiko, hvilket vil sige, at man til enhver tid har den samme risiko, som hvis man selv havde investeret i de værdipapirer, som selskabet har investeret i. Risikoen er således helt eller delvist sammenlignelig med den risiko, der ligger i porteføljen.

Investeringsselskaberne investerer i værdipapirer udstedt i anden valuta end danske kroner, og derfor påtager man sig samtidig en valutakursrisiko.

Anvender selskabet gearing, øger det investeringsrisikoen. Hvis det går godt, tjener aktionærerne flere penge, end hvis selskabet ikke er gearet. Men hvis det går skidt, så mister aktionærerne flere penge, end hvis selskabet ikke er gearet. 

Ulemper 
Man vælger ikke selv de specifikke værdipapirer. 

Der er omkostninger forbundet med at drive investeringsselskaberne, eksempelvis gebyr til porteføljeforvalteren, som man er med til at betale, når man ejer aktier i selskaberne. 

 

Finansielle instrumenter


AktierObligationerAktiefutures