En aktiv holdning til valutarisiko

24. maj 2016

 

I takt med den stigende globalisering samt behovet for spredning af risiko i porteføljen, søger de danske investorer i dag oftere afkast uden for Danmarks og Europas grænser. Den såkaldte ”home bias”, altså tendensen til at være overinvesteret i indenlandske værdipapirer, bliver stadigt mindre, og for den gennemsnitlige danske investor finder de udenlandske papirer med tiden mere plads i porteføljerne.

 

Ifølge moderne porteføljeteori er dette også fornuftigt, da man bør sammensætte sin portefølje med aktiver af lav samvariation (aktiver, hvor kurserne ikke følger hinanden) og aktiver fra forskellige verdensdele. Således kan man bedst muligt nedbringe og sprede sin risiko i porteføljen.

 

I mange tilfælde, når private investorer vælger en udenlandsk aktie til i porteføljen, er det dog imidlertid vores opfattelse, at en aktiv holdning til udviklingen i den lokale valuta udebliver. Resultat er en mere eller mindre tilfældig acceleration eller udhuling af afkastet.

 

For de danske investorer har amerikanske aktier, eller udenlandske værdipapirer noteret i amerikanske dollars (USD), traditionelt set haft en relativt stor andel af porteføljen, og dette er kun taget til de seneste år.

 

I 2013 købte danskerne for 6 mia. kr. aktier i USA, mens de i 2014 og 2015 samlet set købte for 57 mia. kr. Over de seneste 10 år har andelen af amerikanske aktier i danskernes porteføljer vokset fra 25% i 2006 til 39% i 2016 [1].

 

Populariteten for de amerikanske aktier skinner tydeligt igennem, og her kan det således godt betale sig at sætte sig ind i hvilken vej den mest handlede valuta i verden (USD) vil bevæge sig.

 

Figur 1.1

1 Historisk Udv I Dollars

 

Figur 1.1 viser, hvorledes USD over for den danske krone blev styrket over 50% fra starten af 90’erne og frem til år 2000, for efterfølgende at blive svækket med 50% frem mod 2008 og er sidenhen blevet styrket igen med 40%.

 

Havde man som dansk investor været eksponeret i amerikanske aktier under IT-boblen, ville man således have oplevet en større nedtur end en tilsvarende amerikansk investor, fordi USD blev svækket markant, samtidig med at aktierne oplevede store kursfald (Se figur 1.2).

 

En amerikansk investor havde således tabt 46,28%, hvorimod en dansk investor havde tabt 54,76%. Dette understrejer vigtigheden af at have en aktiv holdning til udviklingen i valutakursen.

 

Figur 1.2

2 Amk Dollars

 

Ligesom vi har en aktiv holdning til, hvornår vi skal have aktier i porteføljen, har vi hos InvesteringsRådgivning også en aktiv holdning til, hvornår vi skal have en eksponering over for USD.

 

Hertil har vi udviklet en model, der afgør hvornår vi skal have en eksponering over for USD, og hvornår vi skal dække eksponeringen af. Simpelt beskrevet bygger modellen på forskellen i inflationen mellem USA og Europa, hvilket har en afgørende betydning for valutakursen.

 

Figur 1.3 viser, hvorledes vores model har advaret imod henholdsvis stigende og faldende USD, og hvorledes den historiske udvikling i USD reelt har været (ligesom udviklingen i figur 1.1). Her ses det, at modellen har tilsagt en eksponering i de fleste tilfælde, hvor USD er steget, og mere vigtigt, at modellen har tilsagt en afdækning i de fleste tilfælde, hvor USD er faldet. 

 

Figur 1.3

3 Historisk Udv I Dollars

  

Styrken ved vores model kommer for alvor til udtryk i figur 1.4, som viser den akkumulerende udvikling i USD, holdt op imod vores model. 

 

Figur 1.4

4 USD Kvotient

 

Af figur 1.4 ses det tydeligt, hvilken forskel det gør at have en aktiv holdning til USD. Havde man som dansk investor købt og beholdt USD tilbage i start 90’erne, ville man have oplevet store kursstigninger og -fald, men på de knap 25 år havde man ikke fået et nævneværdigt afkast. Derimod havde man i samme periode fået et afkast på over 250% med modellen.

 

Figur 1.5 viser udviklingen i det amerikanske aktieindeks S&P500. Havde man som dansk investor købt og holdt for 1 mio. kr. siden starten af 90’erne, ville man i dag stå med 5,7 mio. kr. – et afkast på 470%.

 

Havde man derimod benyttet sig af vores model, og kun i perioder været eksponeret i USD, hvor modellen har tilsagt dette, ville man have været med på hovedparten af opturene og undgået hovedparten af nedturene, jf. figur 1.5 - gul graf. Man ville hermed have stået med 15 mio. kr. – et afkast på 1400%, vel at mærke med en køb og hold strategi.

 

Figur 1.5

5 Amk Dollars

InvesteringsRådgivning har af flere årsager, valgt ikke at etablere et investeringsselskab, der investerer i amerikanske aktier. Om dette også vil gøre sig gældende i fremtiden, må tiden vise.

 

For nuværende mener vi, at de amerikanske aktier er for dyrt prissat, og at afkastet ikke står mål med risikoen. Dette betyder dog ikke, at vi ikke kan udnytte vores model.

 

I IR Højrente A/S investerer vi i højtforrentede statsobligationer udstedt i USD, og her kan vi udnytte modellen til vores fordel. Ligeledes investeres der i IR Erhverv A/S i amerikanske virksomhedsobligationer, og her kan vi ligeledes drage fordel af modellen.

 

Med udgangspunkt i IR Højrente A/S fik vores investorer i 2015 et afkast på 14,49% på højtforrentede statsobligationer, til sammenligning med et marked der gav 0,61% på højtforrentede statsobligationer [2].

 

Denne forskel skyldes primært vores aktive holdning til USD, hvortil vores model tilsagde en eksponering over for USD fra januar til marts, og efterfølgende en afdækning af valutakursen resten af året. Udvikling i IR Højrente A/S for 2015 ses af figur 1.6.

 

Figur 1.6

6 Udvikl IR Hoejrente

Selvom det er muligt, benytter vi hos InvesteringsRådgivning ikke modellen til spekulation i markedet for USD. Vi benytter den som et værkstøj til i perioder at begrænse valutarisikoen på værdipapirer udstedt i USD.

 

Hertil skal det nævnes, at modellen, ligesom vores IR-kvotient, ikke er en krystalkugle, men derimod et risikobarometer, der måler på risikoen for en faldende USD. Vi er således af den klare overbevisning, jf. ovenstående, at en aktiv holdning til USD kan sænke risikoen og samtidigt øge afkastet betragteligt.  

 

Christoffer B. K. Andersen

Portfolio Manager

Fms. InvesteringsRådgivning A/S

 

 

 

[1] Nationalbankens opgørelse for udenlandske porteføljeinvesteringer, januar 2016

[2] Markedet i denne sammenhæng udgør EMBI (J.P. Morgans Emerging Market Bond Index).

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.