Vækst på vækstmarkederne

7. september 2017

 

Efter at have bevæget sig sidelæns i gennem flere år med store udsving undervejs, er aktier i vækstlandende (målt på BRIK-landene: Brasilien, Rusland, Indien og Kina) nu langt om længe brudt op igennem toppen af den sidelæns bevægelse, som disse aktier har bevæget sig i siden Finanskrisen jf. nedenstående figur. 

 

2017 09 Fig1

(kilde: Bloomberg)

 

Der lader således til, at være udsigt til en god periode på aktier i vækstlandene efter en kedelig periode, som er blevet afsluttet med en turbulent periode fra foråret 2015. Her oplevede globale aktier og i særdeleshed aktier i vækstlandene store kursfald drevet af kraftige prisfald på råvarer herunder olie.

 

Sammenholdt med europæiske og amerikanske har aktier i vækstlandene et stort efterslæb i kursudviklingen siden udgangen af 2007. Målt i dollar har BRIK-landene jf. nedenstående figur leveret et nulafkast, mens de europæiske aktier har leveret et afkast på knap 50%, og de amerikanske målt i dollar er mere end fordoblet.

 

I vores optik skyldes det store efterslæb på aktier i vækstlandene først og fremmest, at investorerne i Europa og USA flyttede pengene hjem til deres respektive hjemmemarkeder oven på Finanskrisen. Disse penge har sidenhen været investeret i europæiske og i særdeleshed amerikanske aktier, da investorerne har skønnet et tilstrækkeligt attraktivt afkastpotentiale på de udviklede aktiemarkeder. Med de efterhånden historisk dyre amerikanske aktier, som siden udgangen af 2007 er steget betydeligt mere end indtjeningen i den samme periode (læs evt. ”Yderligere kursstigninger i sigte”), er pengene over de seneste 6-12 måneder dog i stigende atter omfang begyndt at søge imod de langt billigere aktier i vækstlandene.

 

2017 09 Fig2

(Kilde: Bloomberg)

 

Udover store prisfald på råvarer i løbet af 2014, 2015 og starten af 2016, har den lavere vækst i verdens næststørste økonomi Kina, ligeledes været en væsentlig årsag til, at aktier i vækstlandene har haft svært ved at tiltrække investorerne. Kina udgør langt over halvdelen af investeringerne i IR Vækstlande A/S.

 

I kølvandet af Finanskrisen traf Kina en beslutning om gennemføre store økonomiske reformer for herved at mindske landets afhængighed af eksport. Kina ønskede i stedet at satse på det indenlandske forbrug for herigennem at sikre en mere stabil økonomisk fremtidig vækst - velvidende, at dette ville være ensbetydende med en lavere potentiel vækstrate, end landet historisk havde været vant til forud for Finanskrisen. Man kan sige, at Kina på daværende tidspunkt besluttede sig for at lave en kopi af USA, hvor forbrugerne udgør omkring 70% af økonomien.

 

Kina er kommet langt i denne proces, da den gennemsnitlige løn blandt fabriksarbejdere er steget med over 60% siden 2011. Dette svækker naturligvis konkurrenceevnen blandt de kinesiske industrivirksomheder, da disse har været nødsaget til at lade de stigende lønomkostninger slå igennem på salgspriserne. Samtidig har det dog løftet rådighedsbeløbet blandt kineserne, og dermed det indenlandske forbrug betragteligt, og således understøttet den økonomiske vækst.

 

Serviceindustrien i Kina udgør ligeledes en støt stigende andel af økonomien. De seneste tal viser, at servicesektoren i dag udgør 55% af den kinesiske økonomi mod 45% før Finanskrisen. Dette vidner om, at den kinesiske økonomi ikke længere er så afhængige af produktion og eksport.

 

Siden Finanskrisen har de kinesiske virksomheder noteret på børsen i Hong Kong løftet indtjeningen med over 30%. I samme periode har aktier i disse virksomheder oplevet et kursfald på omkring 20%. Denne udvikling har medført, at disse aktier i dag handles til blot 9 kr. pr. indtjeningskrone.

 

Da investorerne i gennemsnit siden år 2000 har været villige til i gennemsnit at betale 12 kr. for den samme indtjeningskrone, er dette ensbetydende med, at aktierne skal opleve en kursstigning på mere end 30% for at blive handlet på det historiske gennemsnit.

 

Endvidere vil en mere stabil omsætning og indtjening i de kinesiske virksomheder forventeligt resultere i, at investorerne fremover vil være villige til at betale en højere gennemsnitlig pris pr. indtjeningskrone og dermed løfte afkastpotentialet yderligere. Til sammenligning har investorerne i gennemsnit siden år 2000 betalt over 18 kr. pr. indtjeningskrone på amerikanske aktier, som aktuelt handles omkring 19 kr. pr. indtjeningskrone.

 

Vi har igennem flere år argumenteret for, at investorerne atter vil søge ud af de udviklede aktiemarkeder herunder specielt de historisk dyre amerikanske aktier til fordel for de langt billigere aktier i vækstlandene, og vi ser en pæn sandsynlighed for, at dette langt om længe er ved at udspille sig.

 

Vores budskab er derfor at købe op i IR vækstlande A/S, såfremt du i dag ikke har investeringer i aktier i vækstlandene eller disse kun udgør en begrænset andel af din samlede portefølje.

 

Kim Andreasen

Kundechef & Medejer

FMS InvesteringsRådgivning A/S

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.