Test af IR-kvotienten

8. marts 2017

 

2016 var et begivenhedsrigt år – særligt ud fra et politisk perspektiv.

 

Som vi mange gange tidligere har påpeget, kan vores investeringsmodel (IR-kvotienten) ikke forudsige udfaldet af politiske begivenheder. Modellen har da heller ikke til formål at reagere herpå, medmindre disse påvirker virksomhedernes evne til at skabe indtjening. Dette eftersom det netop er virksomhedernes indtjeningsevne, der på sigt styrer aktiemarkederne, mens politiske begivenheder som oftest kun påvirker de finansielle markeder på kort sigt.

 

Grundet de mange politiske begivenheder igennem det forgangne år, er IR-kvotienten endnu en gang blevet testet, og har efter vores klare overbevisning bestået med bravur. Trods et væld af dommedagsprofetier fra bankøkonomer verden over om kursfald på op imod 20% i tilfælde af et engelsk nej til EU, en valgsejr til Trump ved det amerikanske præsidentvalg samt Italiens premierministers fratræden, har disse udfald imod alle økonomers forventninger ikke resulteret i større og længevarende kursfald på aktiemarkederne. I stedet har de tyske aktier fra dagen før den engelske afstemning d. 23. juni og frem til nytår oplevet en kursstigning på ikke mindre end 12% jf. figuren neden for.

 

Graf Test IR Jpg

 

Få økonomer verden over ville have spået denne udvikling, hvis de havde kendt udfaldet af de politiske begivenheder, men forudså i stedet kursfald på aktiemarkederne på op imod 30% jf. nedenstående artikler.

 

Is a Stock Market Crash Coming After Brexit Vote Results? (Money Morning.com, 23. Juni 2016)

Se artikel her

 

Markederne ryster af frygt for Trump-sejr (Børsen, 17. november 2016)

Se artikel her

 

Som nogle af de få påpegede vi imidlertid i kvartalsrapporten efter 3. kvartal sidste år, at man som investor ikke burde frygte Donald Trump. Dette viste sig at være korrekt, da aktiemarkederne godt nok startede dagen med at opleve kursfald oven på valget, men sluttede dagen med pæne kursstigninger.

 

Som det så mange gange før har været tilfældet, fik frygten dermed igen overtaget. Det har kostet mange investorer dyrt efter de i panik solgte ud dagen efter de uventede udfald af de politiske begivenheder.

 

Som tidligere har frygten endnu en gang været drevet af den megen omtale i diverse medier. Alene på Børsen er der ikke mindre end 2.000 artikler omhandlende BREXIT, 2.700 artikler omkring Trump og mere beskedne 200 artikler omkring den nu afgåede premierminister Renzi.

 

I tråd med de beregnede afkast før etableringen af IR Basis A/S i september 2009, som viser at der historisk er gået maksimalt et års tid før kapitalen er blevet genskabt efter kursfald, har dette ligeledes været tilfældet over det seneste år da 2016 startede med kursfald på aktiemarkederne.

 

Siden etableringen i september 2009 har IR Basis A/S ved udgangen af 2016 netop fordoblet investeringen svarende til et årligt afkast på 10% i gennemsnit – vel at mærke med positive afkast i alle årene.

 

Kim Andreasen

Kundechef & Medejer

FMS InvesteringsRådgivning A/S

 

Se forklaringen på IR-kvotienten

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.