Vi holder kursen

10. november 2015

 

Og der er for øjeblikket kun en vej, og det er fremad.

Sidste opdatering pr. 30. september viste, at alle vore fem investeringsselskaber sammenholdt med medianafkastet på sammenlignelige investeringsforeninger havde leveret flotte afkast.

Med dagens lukkekurser har vi nu to selskaber, IR Favoritter og IR Basis, med et afkast på henholdsvis 38% og 30% siden nytår.

Dette betyder, at IR Basis A/S, som har nu eksisteret i 6 år, i perioden har fordoblet den investerede kapital – vel at mærke med positive afkast i alle årene.

 Medianafkast

 

Dette betyder også, at vore kunders samlede merafkast er forøget siden sidste opdatering. Dette skyldes især, at vi har valgt at vægte aktier over obligationer. Siden vi købte op i aktier i slutningen af september måned, efter at have undgået kursfald på 17% på blandt andet tyske aktier henover sommeren, er de tyske aktier steget 13%.

Samlet set har kunder, som har fulgt vores anbefaling med en middel risiko, opnået et afkast på omkring 20% siden nytår (se nedenstående diagram), hvilket gør os til en af de forvaltere, som har forvaltet kundernes midler bedst i Danmark. 

 Med Uden IR Kvotient

 

Typisk har investorer, som investere gennem banker og med middel risiko opnået et afkast på 4-8%. Det skal dog bemærkes, at investorer med middel risiko i bankerne normalt bliver anbefalet at placere omkring 50% i aktier og ikke 70% som hos os. Endvidere skal det nævnes, at bankerne plejer at investere omkring 25% af den samlede investering i danske obligationer, som har leveret mindre negative afkast i år. Hos os er danske obligationer aktivt fravalgt, da vi vurderer at afkastpotentialet ikke står mål med risikoen for kurs fald ved forventede rentestigning. 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.