Spiegelhauer - Fokus på investeringsforeninger

11. november 2015

 

I TV 2-programmet 'Spiegelhauer i forbrugernes tjeneste' den 9. november 2015 blev der sat fokus på omkostninger og service i forbindelse med rådgivning i brug af investeringsforeninger.

 

Et ældre ægtepar, Ida og Ivan Pedersen, havde valgt at sætte deres opsparing i en større dansk banks investeringsforeninger efter råd fra deres bankrådgiver. Det viste sig at være en dyr forretning for dem. Alene formidlingsgebyrerne på 0,5% om året viste sig efter 13,5 år at være på kr. 60.000,- hvilket svarer til ca. 100 rådgivningstimer ifølge TV2’s beregninger. Se omtalen af programmet her.

 

Havde ægteparret valgt at lade InvesteringsRådgivning forvalte de kr. 850.000,- ud fra IR-kvotienten med middel risiko i samme periode, ville de på nuværende tidspunkt have kr. 5.269.496,- mod kr. 1.310.000 i den af banken anbefalede investeringsforening.

 

Det vil sige, at Ida og Ivan Pedersen kunne have kommet på den ønskede jordomrejse flere gange. 

 Sph Irk

 

Ovenstående graf er lavet ud fra beregneren (se boxen øverst til højre), hvor du kan lave en lignede beregning med dine investeringer.

 

Forskel i Målsætninger

 

Målsætningen i bankernes investeringsforeningerne er ”… at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark”.  Det vil sige, at for eksempel i 2008 under finanskrisen, lå afkastet på danske aktier på - 49,3%. Ser man på flere af bankernes afkast i perioden, så har de levet op til deres målsætning, og at investeringen har været en ’succes’ (se nedenstående diagram).

 Sph Benchmark

 

Hos InvesteringsRådgivning er vores målsætning at have positive afkast. Vores ambition er at forudsige kursudviklingen på aktier ved hjælp af IR-kvotienten, og dermed mindske risiko for større kursfald. I de seneste 20 år har IR-kvotienten opnået et årligt afkast på 13% i gennemsnit, og har advaret mod alle store nedture på aktiemarkederne.

 

Hos InvesteringsRådgivning sætter vi en ære i at have tilfredse kunder, og være i løbende kontakt både i medgangs- og i modgangstider. 

 

Ida og Ivan Pedersen havde ikke hørt fra banken vedrørende investeringen i 10 år!       

Se forklaringen på IR-kvotienten

Se værdien af din investering

vælg start dato:

En investering på

i
ville i dag have en værdi af