Investor Arrangement 2016 i København

6. oktober 2016

 

Den 28. september 2016 afholdt vi et investor arrangement på Copenhagen Admiral Hotel, hvor omkring 65 inviterede fra Sjælland og Fyn var samlet.

 

Efter CEO Michael Krogh Andersens velkomst, fortalte Portfolio Manager og partner Christian Klarskov om vores strategi, IR-kvotienten. 

 

IMG 3679

 

IR-kvotienten er vores investeringsværktøj, der fortæller, hvornår vi skal investere i aktier, og hvornår vi skal beskytte formuen ved at investere i sikre obligationer eller have pengene placeret kontant.

 

Når vi beregner IR-kvotienten, kigger vi på offentligt tilgængelige nøgletal, der beskriver erhvervslivets tillid til den økonomiske udvikling i samfundet. Gennem dette får vi et meget præcist billede på, om markedet er på vej op eller ned. Og den viden investerer vi ud fra.

 

Set over de seneste 20 år har IR-kvotienten opnået et årligt afkast på 13 % i gennemsnit og har advaret mod alle store nedture på aktiemarkederne.

 

IMG 3696

 

Derudover gav han et indblik i professionel aktieudvælgelse. Her viste han gennem et eksempel med DFDS aktien, hvordan han udvælger de aktier, som han bruger i selskabet IR Favoritter A/S. Han fortalte om de analyser, det fodarbejde, og de faktorer, som er med i overvejelserne, inden og mens en aktie er en del i IR Favoritter porteføljen.

 

Derudover kom han også ind på, hvordan vi hos InvesteringsRådgivning prioriterer anderledes end bankerne, når vi udvælger en aktie – er det én, vi kan lide, køber vi mange. Er det én, vi ikke kan lide, køber vi ingen.

 

Ydermere gennemgik Christian Klarskov, hvorfor vi, som formentlig den eneste kapitalforvalter i Danmark, ikke er investeret i Novo Nordisk og derved har undgået et markant kursfald.

 

Hans Engell      

 

Til vores årlige generalforsamling i Herning havde vi inviteret Hans Engell, som underholdt med sin fantastiske fortælleevne. Denne oplevelse ville vi også gerne give vore fynske og sjællandske kontakter, og igen formåede han på sin skarpe og direkte måde at underholde os med den nyeste viden omkring det politiske liv i Danmark direkte fra de bonede gulv på Christiansborg krydret med masser af anekdoter og historier.

 

Hans Engell har besiddet mange spændende positioner gennem sin karriere. Få ved mere om dansk politik end ham. I de sidste 35 år har han været en del af Christiansborg og fulgt alt på nærmeste hold, både som journalist, toppolitiker og medlem af Schlüter regeringernes inderkreds. Han er i dag én af landets mest anerkendte politiske kommentatorer.

 

IMG 3726

 

Aftenens foredrag havde fokus på den politiske situation her og nu i Danmark.

 

Hans Engell talte om den kommende politiske sæson, som ifølge ham bliver en af de mest spændende i rigtig mange år.

 

Og her var der rigeligt at tage fat på; han kom ind på emner omkring en skattereform med en massiv nedsættelse af topskatten, finanslovsaftale og aftale om nyt ejendomsvurderingssystem.

 

Han kom også ind på den smalle Venstre-regerings dilemma. Kan de komme igennem uden et folketingsvalg og med de borgerlige valgløfter indfriet? Han kom med bud på, hvem vil vinde et valg, og hvis ikke Lars Løkke forsætter som statsminister, hvad sker der så med ham.

 

Han fortalte om vælgernes mangel på troskab over for et bestemt parti.  I dag er vælgere ofte ikke medlemmer af noget politisk parti og skifter mening hele tiden.

 

Sidst men ikke mindst kommenterede han på situationen med EU og aftalen om dansk medlemskab af Europol - skal vi til valgurnerne endnu engang?

 

Hans Engell kom med en super aktuel politisk analyse, hvor politikernes slørede budskaber blev afkodet, og den politiske dagsorden forklaret på en måde, der var til at forstå.

 

Der var som altid mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen efter foredraget, og mange interessante emner blev debatteret.

 

Spisning i Restaurant Salt

Aftenen sluttede med efterfølgende spisning i Restaurant Salt.

 

Snakken gik lystigt og lydniveauet var højt. Som altid er det dejligt at få mulighed for at være vært ved disse arrangementer og opleve, at vore kunder viser interesse for det arbejde, vi udfører ved forvaltningen af deres penge.

 

Alt i alt synes vi, at aftenen var en succes og regner med, at arrangementet bliver en årlig tilbage-vendende begivenhed.

 

 

Michael Krogh Andersen, CEO

                                                      

Christian Klarskov, Portfolio Manager og partner

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Se værdien af din investering

vælg start dato:

En investering på

i
ville i dag have en værdi af