Investeringsstrategien i IR Favoritter A/S

16. juni 2016

 

I selskabet IR Favoritter håndplukker vi de aktier, som indgår i selskabets portefølje. Selskabet har nu eksisteret i knap to år, og aktieudvælgelsen har i den periode leveret et afkast væsentligt over aktiemarkedet og sammenlignelige investeringsforeninger.

 

Baggrunden for de gode afkast kan deles op i to faktorer:

  • Vi adskiller os fra den private investor ved at have tid og erfaring til at lave det grundlæggende, professionelle investeringsarbejde.
  • Vi adskiller os fra bankernes investeringsforeninger ved at turde tage vores beslutninger om porteføljens sammensætning ud fra den enkelte akties attraktivitet fremfor at være bundet til et benchmark.

I IR Favoritter har en af de største investeringer været DFDS.  

 

Professionel aktieudvælgelse

Det vigtigste element for enhver aktieinvestering er en vurdering af ledelsens kvalitet. En dygtig ledelse kan forvandle selv et udfordret selskab, og en dårlig ledelse kan ødelægge selv det bedste selskab.

 

Vi har fulgt den nuværende ledelse i DFDS siden 2009. DFDS var i mange år drevet som et ufleksibelt rederi, men den nye ledelse har implementeret en lang række tiltag, som har øget indtjeningen markant, og samtidig sænket risikoen for at låse sig selv fast.

 

På strategisk niveau har ledelsen konsekvent meldt ud, at selskabet skal drives for at maksimere indtjening og cash-flow med henblik til at betale aktionærerne med aktietilbagekøb og udbytter.

 

På drifts niveau har ledelsen igangsat og fulgt op på en lang række tiltag, så som omlægning af ruter og udvidelse af netværket.

 

Vores rolle som investor er at følge op på, at ledelsen gør, som de siger, at de vil gøre.

 

Rent praktisk, så læser vi alle kvartalsregnskaber, lytter på conferencecalls og møder ledelsen personligt ved regnskabspræsentationer. Hvis ledelsen ikke gør, som de siger, så kan vi enten få en god forklaring på hvorfor, eller også kan vi vælge at sælge vores aktier, hvis vi bliver utrygge.

 

Dfdsq116

Niels Smedegaard, CEO DFDS og Christian Klarskov 

 

For at kunne vurdere selskabet, så er det også vigtigt, at man som investor forstår selskabets placering i fødekæden: 

  • Selskabets kunder er yderst vigtige. DFDS arbejder med private kunder på deres færger, og her er det vigtigt, at kunderne oplever en god sammenhæng mellem pris og kvalitet. For selskabet er det særlig vigtigt at stille ydelser til rådighed, som selskabet i sidste ende kan tjene penge på. En meget vigtig kundegruppe er de store speditører som fx DSV, som sender deres lastbiler ombord på DFDS´ skibe. Vores rolle som investor er at vurdere DFDS´ position og bl.a. tale med deres store kunder for at vurdere tilfredsheden.
  • Selskabets konkurrenter er andre rederier med lignende ruter og specielt på Den engelske Kanal har der historisk været stor konkurrence, ikke mindst fra Eurotunnel. Ændringer i udbuddet og prispolitikken fra konkurrenterne betyder meget, så her er vores rolle som investor at være opdateret.
  • Selskabets leverandører skal man altid holde øje med. I DFDS´ tilfælde er det primært olieprisen, der er vigtig. DFDS valgte tidligt at investere i såkaldte scrubbere, der renser røgen fra skibene. På den måde er selskabet blevet uafhængig af at anvende dyr særlig svovlfattig olie og det øger fleksibiliteten. Vores rolle som investor er at vurdere og beregne effekten af leverandørernes adfærd.
  • Selskabet er også afhængig af en række andre faktorer, som kan virke mindre vigtige, men i mange tilfælde har en afgørende betydning. I forbindelse med DFDS´ overtagelse og effek- tivisering af et fransk rederi var der megen uro fra de franske fagforeninger og myndigheder. DFDS holdt fast i planerne. DFDS´ indtjening efter overtagelsen er vokset markant.

For at kunne vurdere den langsigtede værdi af selskabet, så skal man som investor, udover selskabets placering i fødekæden, have et klart billede af selskabets:

  • Markedsposition. DFDS arbejder med få konkurrenter, da det som oftest ikke kan betale sig at have mere end 0-3 konkurrenter på en rute. Det giver høje indtrængningsbarrierer for nye konkurrenter og er godt for stabiliteten.
  • Innovation. Det burde være svært at innovere i så traditionel i branche som shipping. Et sjovt og anekdotisk eksempel er, at DFDS´ Oslo båd, som i generationer har sejlet fra København kl. 17:00, nu sejler kl. 16:30, hvor passagererne alligevel er checket ind. Resultat: Langsommere sejlads sparer brændstof, og passagererne har en halv time mere til at bruge penge i butikkerne og restauranterne om bord. I et større perspektiv er det svært for helt nye teknologier på kort sigt, den såkaldte disruption, at udkonkurrere færgerne. På meget langt sigt skal man som investor altid have øje for store ændringer for transportformer, fx 3D-print, droner etc.
  • Konjunkturfølsomhed. DFDS er i vid udstrækning herre i eget hus. Selskabet kan dog ikke påvirke den generelle økonomiske vækst. Indtjeningsevnen er meget afhængig af, om en færge bliver fyldt 60 eller 80 pct. med lastbiler og på et tidspunkt vil selskabets mulighed for at flytte om på ruter være udtømt. Som investor skal man være meget opmærksom på ændringer i den generelle økonomiske vækst.

Når alle de interne og eksterne forhold om selskabet er belyst, skal man som investor gøre sig tanker om, hvad aktien bør koste. Her anvender vi som andre investorer traditionelle finansielle værktøjer som DCF-modeller, indtjenings multiple (P/E og EV/EBITDA kvoter) samt en ydmyghed over for, at man ikke altid har ret.

 

Det vigtigste spørgsmål, når man ejer en aktie er altid at gøre sig klart, hvornår eller hvorfor den skal sælges. Vi ejer aktier i DFDS så længe selskabets ledelse fortsætter sin aktionærvenlige politik. Vi sælger den ikke bare, fordi den er steget. Aktien er tredoblet, siden vi købte de første, men indtjeningen er firedoblet, så aktien er faktisk billigere end den længe har været. Konjunktur følsomhed er den største trussel.

 

DFDS Ny

Kursudvikling på DFDS 

 

Hvad gør IR Favoritter anderledes end bankernes investeringsforeninger?

 

IR Favoritter er ikke underlagt et benchmark.

 

Vi køber kun de aktier, vi kan lide.

 

DFDS vejer 1,2 pct. i benchmark. DFDS udgør 10 pct. af IR Favoritter. DFDS udgør 3 pct. hos den mest positive investeringsforening.

 

Vi køber ikke aktier, hvis vi ikke kan lide dem. Aktieudvælgelse drejer sig også om at vælge fra.

 

A.P. Møller Mærsk vejer 8,7 pct. i benchmark. A.P. Møller-Mærsk udgør 0 pct. af IR Favoritter. Den mest negative investeringsforening har 5 pct. i A.P. Møller-Mærsk.

 

Udover at tage konsekvensen af vores til- og fravalg i porteføljen ved at have stor eller ingen beholdning af de enkelte aktier, så adskiller IR Favoritter sig også fra investeringsforeningerne ved ikke at sprede investeringerne (for meget).

 

Finansiel teori tilsiger, at man som investor opnår optimal risikospredning ved at have 22-25 aktier. IR Favoritter sigter mod at have det antal, mens investeringsforeningerne typisk indeholder 35-40 aktier.

 

Der er for så vidt ikke noget galt med at have så mange aktier i porteføljen, men som kunde hos investeringsforeningerne skal man gøre sig klart, at man i højere grad får passiv forvaltning (lav ”tracking error”, lav ”active share”), men betaler fuld pris som om det var for aktiv forvaltning.

 

Endelig adskiller IR Favoritter sig også ved at have muligheden for at gå helt kontant, hvis IR-kvotienten tilsiger det. Investeringsforeninger må ikke gå kontant.

 

Efter sommerferien lancerer InvesteringsRådgivning A/S et nyt investerings-selskab, IR Favoritter Konstant, der vil benytte de samme kriterier til aktie udvælgelse som IR Favoritter A/S, men uden mulighed for at gå helt kontant. Mere om det til den tid.

 

God sommer

 

Christian Klarskov

Portfolio Manager, Partner

Fms. InvesteringsRådgivning A/S

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.