Børsnotering af IR-selskaberne

8. marts 2017

 

Vore investeringsselskaber IR Basis A/S, IR Favoritter A/S, IR Vækstlande A/S, IR Erhverv A/S og IR Højrente A/S blev i februar 2017 børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns fondsbørs) på handelsplatformen for AIF’er (Alternative Investerings Fonde). Første handelsdag var fredag den 24. februar 2017.

 

Baggrunden for børsnoteringen er et ønske fra FMS InvesteringsRådgivning A/S om øget synlighed samt endnu bedre omsætningsmuligheder for selskabets aktionærer, nuværende og kommende.

 

Efter børsnoteringen gælder følgende

IR-selskaberne køber fortsat egne aktier tilbage på indre værdi minus det fradrag, der hidtil har været gældende. Så hvis der ikke kan findes en køber på fondsbørsen, kan man fortsat kontakte FMS InvesteringsRådgivning A/S, som vil hjælpe med salget.

 

Emission

Selskaberne har emission den første bankdag i hver måned, samt ved ekstraordinære begivenheder, dette kunne være et valg eller en geopolitisk begivenhed. Såfremt selskaberne har egne aktier i beholdningen kan disse lægges til salg på fondsbørsen og interesserede kan købe her.

 

Ved handel på fondsbørsen er mindste omsætningsenhed 1 stk. aktie. Ved emission opretholdes mindste køb til 750.000 kr., se dog nedenfor omkring pensionsdepoter.

 

Selskaberne er fortsat §19-selskaber

De er derfor lagerbeskattede og kan placeres i alle skattemiljøer inkl. virksomhedsskatteordninger (VSO’er).

 

pensionsdepoter skal selskaberne fremadrettet overholde 20%’s reglen. Såfremt der i dag er for mere end 20% i et selskab skal der ikke rebalanceres. Hvis der foreligger en investeringsaftale med FMS InvesteringsRådgivning A/S på et pensionsdepot, kan der emitteres for mindre end 750.000 kr., såfremt kundechefen anser det for fordelagtigt, og såfremt hele depotet herefter udgøres af IR-selskaber.

 

Værdipapircentralen (VP)

Selskaberne er selvfølgelig også fortsat noteret på Værdipapircentralen, og kan derfor ses i kundernes depoter i bankerne med en daglig kursopdatering, som er sidst handlet kurs. Kursen kan derfor afvige fra indre værdi, såfremt der ikke har været handlet i længere tid. Indre værdi (NAV) vil dog dagligt fremgå på Nasdaqs hjemmeside samt på de respektive IR-selskabers hjemmeside under www.irg.dk.

 

Fordel for aktionærer

Konklusionen af ovenstående er, at der ikke er forskel på de enkelte aktionærers rettigheder før og efter børsnoteringen.

 

For aktionærerne er der dog den fordel, at selskaberne nu er underlagt Nasdaqs regelsæt. Endvidere er selskabets forvalter, IR Administration ApS godkendt af Finanstilsynet som FAIF og underlagt Finanstilsynets kontrol. Selskabets depositar er Jyske Bank A/S, og endelig er selskabets porteføljeforvalter FMS InvesteringsRådgivning A/S underlagt Finanstilsynets kontrol som fondsmæglerselskab.

 

Michael Krogh Andersen

CEO

InvesteringsRådgivning A/S

 

 

 

 

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.